Medi Orthopaedics

Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Lumbamed Facet

Lumbamed facet Lumbar destek ortezi Endikasyonlar Faset eklem osteoartriti İntervertebral disk çıkması/kayması Lumbar bölgede ağrılar/iskiyalji Lumbago İliyosakral eklem tutulması ile lumbago Lumbosakral bölgede kronik ağrılar Vertebral […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi Epibrace

Ürün Özellikleri: Epikondilit ortezi Endikasyon: Epikondilitis ( Tenisçi / golfçü dirseği ) Etki Mekanizması: Ped ön kol kasının üzerine basınç yapar. Bu basınç dirsek tendon ve […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi Elbow Strap

Ürün Özellikleri: Epikondilit bandı Endikasyon: Epikondilitis ( Tenisçi / golfçü dirseği ) Etki Mekanizması: Bandın uyguladığı kompresyon tendonlardaki yükü alır Özellikler: Havalı baskı pedi Kişisel kompresyon […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi Cts

Ürün Özellikleri: KTS için el bilek splinti Endikasyon: Karpal Tünel sendromu (CTS) konservatif tedavisi ve cerrahi sonrası El bileği ve parmakların immobilizasyonu Etki Mekanizması: El bileği […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Manumed Tri

Ürün Özellikleri: Pronasyon ve supinasyon hareketlerini kısıtlayan el bileği ortezi Endikasyon: CTS cerrahisi sonrasında konservatif tedavi Radio-ulnar eklem artrozu Radial kırıklar sonrası fonksiyonel terapi Tendovajinitis Loge […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Manumed T

Ürün Özellikleri: Başparmak destekli statik el bileği splinti Endikasyon: El bileği ve/veya başparmağının burkulmaları Bilek ve başparmağın post-operatif fiksasyonu Başparmak ekleminde ulnar kollateral ligament lezyonları Bilek […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi Elbow Support

Ürün Özellikleri: Örme dirseklik Endikasyon: Örme ve eklem efuzyonları Romatizmal ve osteoartritik iritasyonlar Etki Mekanizması: Hareket esnasında kompresyon ve masaj uygulayarak dirsek yumuşak dokularına kan akışını […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi Epicomed

Ürün Özellikleri: Silikon pedli ve germe bantlı örme dirseklik Endikasyon: Lateral ve medial epikondilit (tenisçi dirseği, golfçü dirseği) Dirsek dislokasyonu Artrit ve osteoartrite bağlı eklem efüzyonu […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi 4c Flex

Ürün Özellikleri: B-fast kilitli hiperekstansiyon korsesi Endikasyon: Lomber, orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları İntervertebral disk cerrahisi sonrası immobilizasyonu Torasik ve lomber omurganın osteoporotik […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi 4c

Ürün Özellikleri: Ratchet kilitli hiperekstansiyon korsesi Endikasyon: Lomber, orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları İntervertebral disk cerrahisi sonrası immobilizasyonu Torasik ve lomber omurganın osteoporotik […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi 3c

Ürün Özellikleri: Ratchet kilitli 3-nokta hiperekstansiyon korsesi Endikasyon: Lomber, orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları Scheuermann hastalığındaki hiperkifozis Lomber ve torasik omurgada operasyona uygun […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi Epico Roms

Ürün Özellikleri: PRU eklem immobilizasyonu ile mobilizasyon için dirsek ortezi Endikasyon: Dirsek luksasyonu / dislokasyonu konservatif tedavisi Ek yaralanmalarla birlikte dirsek luksasyonu / dislokasyonu konservatif tedavisi […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Manumed

Ürün Özellikleri: Statik el bileği splinti Endikasyon: El bileğinin kronik postoperatif veya posttravmatik yumuşak doku yaralanmaları Radial sinir paralizi Burkulmalar sonrası immobilizasyon Tendinit ve/veya tenosinovitlerin konservatif […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Spinomed IV

Ürün Özellikleri: Osteoporozda vertebral ekstansiyon için sırt korsesi Endikasyon: Torasik ve lomber omurgada osteoporotik kemik kollapsı Juvenil Scheuermann hastalığı Kronik sırt ağrılı hiperkifozis Etki Mekanizması: Destek, […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Omomed

Ürün Özellikleri: Hareket sınırlayıcı fonksiyonel omuz desteği Endikasyon: Proksimal humerus başı, glenoid kavite ve skapula kırıklarının konservatif ve postoperatif tedavisi Omuzun ağrılı osteoartritinin konservatif tedavisi Omuz […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Manumed Active

Ürün Özellikleri: Clima-comfort örme, statik el bileği splinti Endikasyon: Bilek zorlanmaları Bilekte osteoartrit İnstabilite Tenosinovit Post-travmatik, post-operatif ve romatizmal durumlar Etki Mekanizması: Volar splint bileği stabilize […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Lumbamed Disc

Ürün Özellikleri: Clima-comfort örme, ayarlanabilir stabilizasyon sistemli lumbosakral bel korsesi Endikasyon: Lomber omurga ve torakolomber eklemin musküler instabilitesi Disk protrüzyonu ve disk prolapsına bağlı lumbago Disk […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi Slk 90°

Ürün Özellikleri: Eksternal rotasyon desteği Endikasyon: Posterior omuz stabilizasyonu ya da çok yönlü instabilite sonrası post-operatif immobilizasyon Travmatik posterior omuz dislokasyonu sonrası konservatif bakım Anterior kapsül […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Medi Thumb Support

Ürün Özellikleri: Başparmak desteği Endikasyon: Başparmağın karpometakarpal ve metakarpofalangial eklem yaralanmaları Başparmağın ligamentöz laksitesi Başparmağın karpometakarpal ekleminin artrozu Romatoid artrit Etki Mekanizması: Başparmağın immobilizasyonu Özellikler: Cilt […]
Şubat 6, 2020

Medi Ortopedi Lumbamed Plus

Ürün Özellikleri: Clima-comfort örme, Vario-flex masaj pedli lumbosakral bel korsesi Endikasyon: Küçük intervertebral eklemlerin bozukluklarına bağlı bel ağrısı Lomber bölgede postürle ilişkili veya musküler dengesizlikler Ligamentöz […]